ריקודים במסגרת ארגון נכי צה״ל, בית הלוחם. כחלק משיקום הפצועים