פרויקט באפריקה: קניה. אתיופיה. אוגנדה. בבתי יתומים נשאי איידס.