הריקוד הפניאוריתמי

הריקוד הפניאוריתמי של המסדר המיסטי " האחווה הלבנה" בולגריה

פנאו- אוניברסלי

ריתמוס- עיקרון קוסמי של מחזוריות

הריקוד הוא שורה של תרגילים המלווים במוסיקה ומחשבה המבטאים תורה רוחנית עמוקה שאותה לימד מר פטר דונוב.