בלוג

הדרכה משפחתית

שיחה משפחתית המתקיימת בקליניקה, במרחב בטוח ומוגן לכל בני המשפחה, הנמצאים לעיתים קרובות בקונפליקט ובכעס מתמשך. השיחה המשפחתית מאפשרת שיח

אווירה משפחתית

על פי הפסיכולוגיה האינדיווידואלית, ישנם  4 מרכיבים עיקריים המשפיעים על התפתחות הילד בתוך המשפחה: אווירה משפחתית, מערך משפחתי, דרכי חינוך, ומודל ההורים

התנהגות מפריעה

  מהי התנהגות מפריעה? על פי התיאוריה האדלרייאנית התנהגות מפריעה היא אותה התנהגות שאינה תואמת את חוקי החברה, הבית או

מאבקי כוח

התנהגויות מפריעות נוצרות ברגע שהילד קולט שיש עניין מיוחד סביב משהו – למשל סביב האוכל. זה מעגל שמתחיל במקרה ראשון