הדרכה משפחתית

שיחה משפחתית המתקיימת בקליניקה, במרחב בטוח ומוגן לכל בני המשפחה, הנמצאים לעיתים קרובות

בקונפליקט ובכעס מתמשך.

השיחה המשפחתית מאפשרת שיח מכובד ומאפשר לכולם, החל מהילד הצעיר ביותר ועד לאדם הבוגר יותר.

מהניסיון הרב של שריי עולה כי שיח זה תוצאותיו ניכרות החל מהמפגש הראשון….מומלץ במיוחד עם מתבגרים.