אימון ילדים ונוער

אימון ילדים ונוער החסרים מיומנויות חברתיות ו/או רגשיות

העלאת תחושת הערך שלהם בעיני עצמם, חיזוק הדימוי והביטחון העצמי שלהם.

עזרה במריבות וקונפליקטים עם ההורים והמורים, ואף עם החברים.