אגודת "צער בעל חיים" השמידו עשרות כלבים וחתולים בריאים